Get Hyatt Explorist status from hotel status matches

Hôm nay Mi viết bài này dành cho những ai đã biết giá trị của Hyatt Explorist status, muốn đi đường vòng để lấy nó (cùng với full benefits/perks) vì hiện nay không có offer để status match directly from other hotel chains.

Nếu bạn có một hotel elite status được highlighted trong cái chart dưới đây, thì có thể làm status match để lấy Hyatt Explorist status. 

Một ví dụ là Hilton Diamond –> Wyndham Diamond –> Caesars Diamond –> [MGM] M life Gold/Diamond –> Hyatt Explorist.

1) Chụp hình thẻ membership có show status của mình với hotel, hoặc log in online rồi screenshot status. Mi thì có Hilton Diamond từ thẻ Amex Hilton Aspire, cho nên Mi log in vô hilton.com –> My Account –> My Hilton Honors card –> screenshot/save this page.

2) Join/sign in Wyndham account của bạn, sau đó fill out/upload the screenshot, cuối cùng là “Match Your Status”.

https://www.wyndhamhotels.com/wyndham-rewards/status-match

3) Đợi email from Wyndham báo tin về profile update (Mi làm ngày thường nên nhận được email này khoảng 1 tiếng sau). Log into Wyndham account check coi status đã được updated thành Diamond chưa, nếu updated rồi thì làm step 4.

4) From https://www.caesars.com/myrewards/partners/wyndham_resorts, click on I’m a Wyndham Rewards member “Match My Status”.  

5) Join/sign in Caesars account của bạn. Enter Wyndham Rewards account number and request to match status. Your Caesars status will be updated to Diamond within 7 business days.

Trong khi chờ đợi thì tìm hiểu benefits của Caesars Diamond ở đây: https://www.caesars.com/myrewards/benefits-overview

6a) Go to Atlantic City (New Jersey). Stop by any Caesars Rewards Desk (at Caesars/Bally’s/Harrah’s), ask them to print your Diamond card and get $100 dining credit (need  to  show photo ID). Then go to Borgata hotel/casino, stop by M life Rewards Desk, ask them to do status match (Caesars Diamond = M life Gold).

Nếu bạn là new member của MGM’s M life Rewards thì sẽ nhận được other perks như $100 match play, free night,… https://www.theborgata.com/casino/m-life-rewards/m-life-rewards-gold-trade-up

6b) Go to Las Vegas (Nevada). Stop by any Caesars Rewards Desk (at Caesars/Bally’s/Harrah’s/Flamingo/Paris/…), ask them to print your Diamond card and get $100 dining credit (need  to  show photo ID). Then go to MGM Grand hotel/casino, stop by M life Rewards Desk, ask them to do status match (Caesars Diamond = M life Diamond or Gold).

7) From https://www.mgmresorts.com/en/mlife-rewards-program/preferred-partners/hyatt-hotels.html, log into M life account and click “Opt In” to match from M life Gold to Hyatt Explorist.

Thường thì Hyatt status kéo dài tới cuối tháng 2, và M life status kéo dài tới cuối tháng 9. Dựa vào cái “loophole” này mà mình match qua match lại để giữ Hyatt Explorist permanently cho tới khi loophole bị closed. Ví dụ nha:

  • Hyatt Explorist status valid through 2/29/2020
  • MGM’s M life Gold valid through 9/30/2019

==> On or after 10/1/2019 but before 2/29/2020, mình vô https://world.hyatt.com/content/gp/en/rewards/other-partnerships.html  để opt in to match from Hyatt Explorist to M life Gold. Now M life Gold will be valid through 9/30/2020.

==> Then on or after 3/1/2020, mình vô https://www.mgmresorts.com/en/mlife-rewards-program/preferred-partners/hyatt-hotels.html để opt in to match from M life Gold to Hyatt Explorist. Now Hyatt Explorist will be valid through 2/28/2021.

Cứ thế mà rinse and repeat 🙂