Chase 5/24 Rule

Bắt đầu khoảng tháng 11/2018, hầu như tất cả các thẻ credit cards của Chase đều bị dính vào luật 5/24. Điều này có nghĩa là nếu bạn đã mở 5 thẻ trở lên trong vòng 24 tháng qua thì khi apply thẻ mới sẽ bị từ chối.

Làm sao Chase biết bạn đã mở bao nhiêu thẻ? Khi bạn submit new credit card application, Chase có quyền pull personal credit report của bạn, từ bất cứ credit bureau nào: Equifax, Experian, TransUnion. Sau đó Chase sẽ tính tất cả accounts mới mà họ thấy trên personal credit report.

Vì vậy, nếu bạn muốn apply 1 thẻ Chase nào đó ngày hôm nay, hãy đếm coi trong 24 tháng vừa qua mình đã mở bao nhiêu thẻ personal credit cards/charge cards. Tính tất cả các thẻ đã mở từ Bank of America, American Express, Barclays, Chase, Capital One, Citi, Discover, Wells Fargo, … Không cần tính thẻ charge card của department stores như Kohl’s vì mấy thẻ đó chỉ dùng cho tiệm chứ không dùng nơi khác được.

Ngoài ra, nếu bạn là authorized user cho account của một người khác thì cũng có thể bị tính vào luật 5/24 này luôn. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp này mà bị denied thì mình có thể gọi phone xin họ xem xét lại.

Ví dụ, 3 tháng trước người chồng applied thẻ nào đó dùng SSN của chồng, và làm thêm thẻ phụ cho vợ xài.  Bây giờ vợ muốn xin 1 thẻ của Chase, mà đang trong tình trạng 4/24, nếu tính thêm thẻ phụ từ account của chồng thì trở thành 5/24. Bị denied, oan uổng quá phải không? Trường hợp này có thể gọi phone cho Chase để xin reconsideration, và người vợ should được approved cho thẻ mới này.

Thêm một điều đáng để lưu ý, là nếu bạn đã applied business cards dùng SSN của bạn, thì đa số những thẻ này không xuất hiện trên personal credit report.

Nói tóm lại, mình cần phải make sure cái tax ID (SSN) của mình chỉ opened less than 5 cards in the past 2 years.