Use Amex Platinum $20 Streaming Credit

Mi share quick tip này cho bạn nào không xài streaming service (như Netflix, Hulu,…) nhưng muốn lấy $20 streaming credit mỗi tháng từ thẻ Amex Platinum (personal). Cái credit này thuộc loại temporary, hết hạn 12/31/2020.

Ví dụ anh Trâu có thẻ Amex Platinum tên của anh, thì có thể tặng quà Kindle eBook cho chị Nghé.

Vài cuốn sách mà Mi giới thiệu: (affiliate links below, giá cả khoảng $20 và thay đổi tùy theo on sale hay không)

1) Anger Management: A Direct Path Through Your Emotions

2) Learning Our Life: Your Journey

3) Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It

4) One Hundred Dogs and Counting

5) The 48 Laws of Power

6) The Vietnam Veterans Memorial at Angel Fire

-Anh Trâu log into Amazon account của anh, tìm 1 cuốn eBook rồi “Buy for others” để gift quyển sách này cho chị Nghé. Nhớ trả tiền bằng Amex Platinum card nhe (ai mà added nhiều thẻ trong Amazon account thì nhớ vô Your Account –> Your Payments –> Click on Amex Plat card –> Set as default payment method). Điều quan trọng là Amazon account của anh Trâu không được có gift card balance nào, nếu không thì system sẽ force anh Trâu trả bằng gift card balance thay vì xài thẻ.

-Chị Nghé sẽ nhận được email báo là có gift, nhưng chị sẽ quyết định đọc quyển sách đó hoặc đổi thành Amazon gift credit (đại khái giống như có ai mua cái áo cho bạn nhưng bạn không thích, đem ra tiệm đổi lấy store credit).

Vài screenshots cho các bạn dễ hiểu nè, có 2 steps chính thôi.
Ai cần help thêm thì hỏi, Mi sẽ trả lời sau.