Get Amazon discounts when using 1 Amex MR point

Tuần rồi Mi delink-relink mấy thẻ Amex Membership Rewards để lấy Amazon discounts. Chơi vui nhất là 40% off when using 1 MR point (max $50 discount, có nghĩa là max purchase $125). Thường thì discounts dành cho những món hàng sold and shipped by Amazon.com. Lúc check out mình trả 1 point MR thôi ($0.01) as partial payment, số tiền payment còn lại mình dùng thẻ nào khác vì xài nhiều points lỗ, để dành points xài cho travel.

Amazon có nhiều offers lắm, sau khi log in, mấy chị em có thể check xem account mình được targeted cho offer nào. Dưới đây là mấy offers mà Mi thích (affiliate links):

30%-40% off when using 1 MR point

$20 off 80, $10 off $50, $5 off 30 when using 1 MR point

$20 off $50 when using 1 MR point

Nếu thấy screen này hiện lên thì 1 là không được targeted, 2 là trong account không có link thẻ Amex MR nào nha.

Mi mà thấy message này thì làm như sau:

1) Delink/remove hết mấy thẻ Amex MR saved trong account (nếu có):
https://www.amazon.com/cpe/yourpayments/wallet –> select the card you want to delete/delink, then “Remove”.

2) Link/enroll thẻ Amex MR vô account (ngay sau khi xong step 1):
https://www.amazon.com/hp/shopwithpoints/account/?programId=AXP-MR&productId=AXP-MR

a) Follow the prompts to enroll your card, remember to select “Off” to disable using points by default.

[Sign in as needed, “Enroll a new rewards account”, enter your card information, “Add your card”, select an address to shop with points, put in billing zip code, select OFF to disable using points by default, “Enroll”]

b) Wait for at least 24 hours to check again to see if your account is eligible for this offer. Sometimes it takes 2-5 days.

Example of what to buy:

AmazonCommercial Ultra Plus Toilet Paper, 400 Sheets per Roll, 80 Rolls