Announcement

Hello các anh chị em,

Hôm nay Mi quyết định đóng phần comments cho các bài viết nha, vì Mi không có thời gian để quét rác (spams) và lo phần technical/ maintenance cho blog. Mọi người chịu khó vô phần “Contact Us” của blog để lấy email address liên lạc với Mi khi cần giúp đỡ, hoặc qua private message (dành cho những ai biết Mi qua facebook).

Thêm nữa, mọi người trước khi apply thẻ credit cards nhớ check với Mi trước để có hướng dẫn tốt nhất tùy theo travel goal và hoàn cảnh gia đình. Tùy theo thời điểm thì nên lấy credit cards nào với offer cao nhất. Đôi khi apply từ referral link cho sign-up bonus cao hơn public link/ direct from website của bank.

Thường thì Mi check xem public link được bonus gì, referral link của vợ/chồng bạn được bonus gì, targeted offer mà bank dành riêng cho bạn được bonus gì, và referral link của Mi được bonus gì. So sánh tất cả với nhau để chọn offer cao nhất.