Author: Mèo Mộng Mơ

vẫn còn lơ lửng trên cung trăng.